Примерни оферти

Офертите включват доставка и монтаж в София.
 
 
 
 
НОВО
  
Системи за охрана на жилищни входове чрез изградени системи за контрол на достъп и видеонаблюдение. Системата за контрол на достъп подава сигнал към специализиран център за видео мониторинг на СОТ 161. След подаденият сигнал оператор вижда в реално време ситуацията чрез системата за видеонаблюдение.