Контрол на достъп

 

 

Контрол на достъп за една врата двустранно.

Подходящо за жилищни входове и други малки обекти.

Офертата включва:

 

  • Контролер за контрол на достъп за 2 врати с едностранен контрол или 1 врата с двустранен контрол на достъп Възможно е въвеждане и изтриване на карти чрез безплатен софтуер или чрез мастер карта.
  • Безконтактен четец 1 бр. Подходящ за външен монтаж - работна температура от -25оС до +75оС. Вграден дву-цветен LED диод и звуков сигнал - бъзер.
  • Стандартна бяла безконтактна карта тип Clamshell или безконтактна карта тип Ключодържател (ID Tag) - 1бр. (1,80лв за бр.)
  • Електромагнитен насрещник Fail Secure, 12 VDC/AC, комплект с планка 250мм с отвор за резе (или опция за друго заключващо устройство).
  • Акумулатор 12V; 7 Ah
  • Спомагателни материали и крепежни елементи
     Цена 450 лв.

 

 

 Кратко описание на възможносттите на системите за контрол на достъп и работното време

 

Системите за контрол на достъпа и работното време добиват все по-голяма популярност като интегрирана част от общата сигурност на офиси, банки, административни и бизнес сгради и дори жилищни входове. Те имат следните основни характеристики:

- осъществяват автоматизиран пропускателен режим през дадени врати, респективно осигуряват/ограничават достъпа до дадени помещения, като за целта се използват безконтактни четци и ID карти или биометрични четци. По този начин може да се контролира както входния, така и изходния поток през даден пропускателен пункт, като за целта могат се монтират 2 бр. четеца - от вътрешната и от външната страна.

- Четците се управляват централизирано от контролер, в чиято памет се съхранява информацията за броя, типа достъп, притежателя и нивата на достъп, които са назначени на всяка ID карта.

- Системата се администрира чрез интернет браузер за WEB базирани системи или от софтуерен пакет, инсталиран на свързан със системата персонален компютър. Той разполага с възможности за задаване на права на дадена карта, разрешаване/забрана на определени нива на достъп на дадена карта, разрешаване/забрана за достъп през дадени интервали от време зададени по час и ден. По този начин системата позволява гъвкаво да се управлява и автоматизира достъпа и режима на работа на различните служители и да се управлява времето, през което даден човек има достъп до конкретно помещение.

- Управляващият софтуер има регистрираща и архивираща функция като всяко преминаване през съответен четец се регистрира и записва по време, място и притежател на карта. Това позволява да се следи автоматизирано 24 часа в денонощието регистрирането на всяко ID през даден четец. Тъй като ID картите са строго индивидуални, това означава, че преминаването на всеки служител през дадена врата се регистрира по време и място, което дава възможност за гъвкав контрол на работното време.

- На места, където степента на сигурност трябва да е по-висока, четецът за ID карта може да бъде комбиниран с клавиатура или биометричен четец. Това означава, че след като служителят регистрира ID картата си, трябва допълнително да въведе и код за достъп или да потвърди самоличността си с пръстов отпечатък, за да може да премине през вратата. В този случай защитата е дублирана и се елиминира възможността за преминаване с чужда ID карта.

- Системите за контрол на достъпа притежават функция за управление на асансьор. След регистрация на картата контролерът определя автоматично етажа/етажите, до които той има достъп

- За контрол на гаражни врати, бариери или автоматични врати на дворове има специализирани четци и карти или дистанционни управления или модули за монтаж в автомобил.